Tyvärr är du inte tillräckligt nära följande

koordinater:

62°57’01.0”N

22°25’05.6”E

HONKASALO-NIEMI-VIRTANEN

Levanluhtasign.jpg

Historia

Det verkar som om man vid Leväluhta begravt sådana människor vars hela världsåskådning och föreställningar gällande döden har avvikit från det normala. Enligt dem var det kanske inte alls viktigt att understryka den avlidnes rikedomar och position med föremål eller stenhögar, vilket man

vanligen gjorde på den tiden.

 

Anna Wessman, arkeolog

 

Levänluhtas källa i Österbotten har inuti sig dolt över hundra avlidna som levde under järnåldern, främst kvinnor och barn. Vilka de var, om det finns ingen säker kännedom. De avlidna sänktes ner i vattnet med hjälp av björkpålar, vilket var en ovanlig begravningsmetod under den tiden. De människoben som hittats i källan stammar, enligt ny forskning, från en lång tidsperiod från 400- talet till 700-talet. I Leväluhta har man också hittat rikligt med efterlämningar från olika djur samt föremål från järnåldern. Källan har varit en betydelsefull plats för kollektivet, man har återkommit dit åter och åter igen och det finns många teorier om dess betydelse. Man trodde länge att Leväluhta var en offerkälla. I ljuset av nyare forskning anser man detta vara osannolikt eftersom de avlidna inte verkar ha blivit utsatta för våld.

Forskning om Leväluhtas källa samt arkivmaterial, fungerar som bakgrundsmaterial till ljudstigen.

Genomföring

 

Koncept:

Felicia Honkasalo

Akuliina Niemi

Sinna Virtanen

 

Ljuddesign:

Tatu Nenonen

Grafisk Design:

Otto Donner

 

Tack:
Lehmäjoen maaseutunaiset, Jami-poni, Terhi Havina, Nina Pettersson-Perklen, Dior-hevonen, Pia Andersson, Ilkka Saastamoinen, Antti Nyyssölä, Jakob Öhrman, Marja-Liisa ja Antero Honkasalo, Veronika Honkasalo, Lukas Honkasalo, Eva Havo, Rasmus Slätis, Helmi-Leena Nummela, Kyrö Distillery, Annika Luther, Otto Sandqvist, Lasse ja Marianne Niemi, Noppe Niemi, Luna ja Lime Vilpas, Biegga Virtanen

 

Verket stöds av:
Alfred Kordelins Stiftelste, Centret för Konstfrämjande,  och Svensk-Österbottniska Samfundet